Cởi nó ra đi, Eugene Atget!

Thật khó để nói Atzge tự coi mình là ai: một nhà làm phim tài liệu, một nghệ sĩ, hay anh ấy đã không lo lắng về điều đó, nhưng bắn một cách vô tư, giống như một nhà thống kê. Theo một trong những phiên bản, Atzhe đã bắn những thứ được gọi là vật liệu thực dụng và họ có được sự suy nghĩ lại về nghệ thuật với sự ra đời của những người theo chủ nghĩa siêu thực.

Lưu trữ Atzhe sau khi ông qua đời năm 1927, mua và mang đến Hoa Kỳ Berenice Abbott. Sau 40 năm, nó đã được Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York mua lại. Abbott sẽ được nhớ đến như một nhà sử học của thành phố, một người lãng mạn thực sự, yêu Paris, giống như Balzac từ nhiếp ảnh, từ những tác phẩm chúng ta có thể dệt một tấm thảm lớn của văn hóa Pháp, ông Abbott nói.

Loading...