Về quyền chim

Franklin Roosevelt, 1933. (AP)
Gà tây Minnesota trên đường đến bàn tổng thống, 1929. (Thư viện Quốc hội)
Jeanne Crane, 1946. (pinterest.com)
Marilyn Monroe, 1950 (pinterest.com)
Frank Sinatra (pinterest.com)
Cuộc diễu hành ngày lễ Tạ ơn ở New York, 1940. (Macy Inc.)
Truyền thống diễu hành là những quả bóng bay khổng lồ, không nhất thiết phải là gà tây. (Macy Inc.)
Dachshund. (Macy Inc.)
Hà mã (Macy Inc.)
Harry Truman, 1952. (AP)
John Kennedy, 1963. (AP)
Ronald Reagan, 1987. (pinterest.com)
Bill Clinton, 2000. (history.com)
George Bush ở Iraq, 2003. (history.com)
Nguồn
  1. Hình ảnh của thông báo và dẫn: pinterest.com

Xem video: HÌNH ẢNH KHÔNG BẢN QUYỀN PHẦN II : HÌNH ẢNH VỀ CHIM (Tháng MườI 2019).

Loading...