"Chúng tôi đang cải thiện vũ khí, nhưng không cải thiện những người sử dụng nó"

Nhà tôi ở trên thiên đường. Ở thế giới này, tôi đang trên đường đến.

Bạn có ba người. Bạn là ai Một người mà người khác biết. Người mà Chúa biết.

Một ngày nào đó bạn sẽ chết, như thể bạn không quan tâm đến sức khỏe của mình. Bạn có hối hận vì đã theo dõi cơ thể mình, nhưng đã bỏ đói linh hồn của mình không?

Công việc của Chúa Thánh Thần là để thuyết phục, Chúa là để phán xét, của tôi là để yêu

Theo một nghĩa nào đó, Kitô hữu là người vô gia cư. Ngôi nhà thực sự của chúng ta đang chờ đợi chúng ta, được chuẩn bị bởi Chúa Jesus Christ.


Billy Graham ở London, 1954

Chúa Kitô không được tổ chức trên thập giá bằng đinh, nhưng bởi tình yêu

"Đối với tôi, điều ngạc nhiên chính trong cuộc sống là sự thoáng qua của nó"

Chủ nghĩa cộng sản, hoặc Kitô giáo sẽ diệt vong, bởi vì trận chiến giữa họ là trận chiến giữa Chúa Kitô và Antichrist phạm

Thiên Chúa không bao giờ gửi bất cứ ai đến địa ngục. Nếu một người xuống địa ngục, thì anh ta tự làm điều đó.

Trước khi hỏi điều gì đó, chúng ta phải tự hỏi mình ba câu hỏi: Điều này có đúng không? Là nó cho tốt? Nó có tôn vinh Chúa Kitô không?


Billy Graham tại sân vận động Olympic, 1992

Chúng tôi đang cải tiến vũ khí, nhưng không cải thiện những người sử dụng chúng

Một người đau khổ không cần một bài giảng, anh ta cần một người nghe

"Thiên Chúa không bao giờ lấy một cái gì đó từ cuộc sống của bạn mà không thay thế nó bằng một cái gì đó tốt hơn."

Đời Cuộc sống chỉ là một lớp học chuẩn bị cho chúng ta về cõi vĩnh hằng.

Trở thành một Cơ đốc nhân là một vấn đề của thời điểm này, trở thành một Cơ đốc nhân là một vấn đề của cuộc sống.

Loading...