Nhà làm việc ở Nga


Nhà làm việc ở ngõ Kharitonovsky, Moscow. Nguồn: tehne.comBộ phận Sokolnichesky của nhà làm việc và nhà siêng năng. Nơi trú ẩn cho Biên niên sử, bệnh viện, tiệm bánh và almshouse. Nguồn: Wikipedia.com


Bộ phận Sokolnichesky của nhà làm việc và nhà siêng năng. Văn phòng, hội thảo và cơ sở cho những người được đánh giá cao. Nguồn: Wikipedia.com


Xưởng mộc Rukavishnikovskogo trú ẩn. Nguồn: Wikipedia.com


Cửa hàng giày. Nguồn: www.miloserdie.ru


Xưởng sản xuất giỏ. Nguồn: www.miloserdie.ru


Xưởng hộp. Nguồn: www.miloserdie.ru


Người ăn xin đô thị xếp hàng để phân phối. Nguồn: diletant.media


Nhà siêng năng Rukavishnikovs. Nguồn: wp. wiki-wiki.ru


Vệ sinh khoai tây trong nhà xưởng. Nguồn: wikidia.org


Trường học Rukavishnikovskogo trú ẩn. Nguồn: Wikipedia.com


Ngôi nhà của công việc khó khăn ở Kronstadt. Nguồn: Wikipedia.com


Phụ nữ may vá trong nhà siêng năng ở Kronstadt. Nguồn: Wikipedia.com

Thông báo hình ảnh và dẫn: Wikipedia.com

Loading...