Đoàn kết của giai cấp công nhân

Đảng Cộng sản Liên Xô là một chiến binh, đã được thử nghiệm tiên phong của nhân dân Liên Xô, đoàn kết trên cơ sở tự nguyện, phần tiên tiến nhất, có ý thức nhất của giai cấp công nhân, nông dân tập thể và đội ngũ trí thức của Liên Xô ... Đảng tồn tại vì nhân dân. Đó là hình thức cao nhất của tổ chức chính trị xã hội, lực lượng lãnh đạo và chỉ đạo của xã hội Liên Xô ... Đảng Cộng sản Liên Xô là một bộ phận không thể thiếu, không thể thiếu trong phong trào lao động và cộng sản quốc tế.


Đại hội XXVII của CPSU


Fidel Castro là khách mời danh dự tại đại hội đảng


Nikita Khrushchev trên Đại hội lần thứ XXII


Áp phích quảng cáo Đại hội XXVI của CPSU


Các đại biểu theo dõi đến đại hội đảng cuối cùng.


Áp phích tuyên truyền


Một bài báo trên báo về Đại hội Đảng XIV


Leonid Ilyich Brezhnev, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương CPSU, tặng mình Huân chương Lenin và một huy chương bằng chính đôi tay của mình như một món quà cho sinh nhật lần thứ 75 của ông "Những ngôi sao vàng" Anh hùng Liên Xô, Moscow 1981


Giấy chứng nhận dịch vụ Chernenko K. U.


Là tổng thư ký của Ủy ban Trung ương của CPSU, Brezhnev được thay thế bởi Yuri Andropov


Vé tiệc Nikita Khrushchev


Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương CPSU


Trong lĩnh vực chính trị, những nụ hôn rất hiếm, và nhà vô địch không thể tranh cãi trong đó là Leonid Brezhnev.


Bộ Chính trị và các thành viên của Ban Thư ký của Ủy ban Trung ương CPSU đi bằng tàu điện ngầm


Hình ảnh từ đại hội đảng thứ hai


Ngày 15 tháng 10 năm 1985 tại một hội nghị của Ủy ban Trung ương CPSU, Mikhail Sergeyevich Gorbachev đã công bố kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế


Mọi người tại cuộc biểu tình được tổ chức tại Quảng trường Đỏ để ủng hộ KP


Sau cuộc bầu cử năm 1991, Yeltsin yêu cầu Gorbachev đọc một bài báo về việc ông từ chức từ chức Tổng thư ký

Vào ngày 23 tháng 8 năm 1991, tại phiên họp của Liên Xô Tối cao RSFSR, B. N. Yeltsin đã ký một sắc lệnh giải tán Đảng Cộng sản của RSFSR, và vào ngày 6 tháng 11 cùng năm, đã ban hành một nghị định về việc chấm dứt các hoạt động của các cấu trúc CPSU và Đảng Cộng sản của Nga.

Loading...